Kamerbrief over Wiv 2017 en het regeerakkoord

Brief van minister Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 en de passage die daarover is opgenomen in het regeerakkoord.

Bevoegdheden en waarborgen hand in hand

In de brief legt de minister uit dat in de nieuwe Wiv de belangen van veiligheid en privacy hand in hand gaan. De wet zorgt voor modernisering van de bevoegdheden van de AIVD en de MIVD en voor een versterking van de grondrechtelijke waarborgen en het toezicht.

Deze balans waarborgt dat de privacy van burgers beschermd blijft terwijl de inlichtingen- en veiligheidsdiensten over de noodzakelijke middelen beschikken om te zorgen voor veiligheid en de bescherming van onze democratische rechtsstaat.

Bijlage met belangrijkste veranderingen

Bij de brief zit een bijlage waarin de belangrijkste veranderingen staan ten opzichte van de huidige Wiv 2002.

In de bijlage gaat de minister verder in op het stelsel van waarborgen en de meest in het oog springende modernisering van de bevoegdheden: de onderzoeksopdrachtgerichte interceptie.

De brief is verstuurd mede namens de minister van Defensie.