Voordrachten voor de toetsingscommissie en de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD

De vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken draagt voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) vier leden inclusief voorzitter voor, en drie leden inclusief voorzitter voor de afdeling klachtbehandeling.