Aanbiedingsbrief minister BZK bij voortgangsrapportage CTIVD nr. 59 over werking van de Wiv 2017

Kamerbrief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de voortgangsrapportage van de CTIVD nr. 59 over de werking van de Wiv 2017 tot nu toe.

Impact groter dan gedacht

De minister stelt in haar brief dat de impact van de nieuwe wet groter is dan gedacht en de kern van het werk van de AIVD raakt. Voortgangsrapportage nr. 59 vormt een nulmeting voor de CTIVD.