Kamerstukken

Parlementaire controle op het werk van de AIVD vindt plaats in de Tweede Kamer. De minister informeert parlementariƫrs onder andere met brieven en via beantwoording van vragen.

Debatten, Kamerbrieven en Kamervragen

Verantwoording vindt in het openbaar plaats in de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Vertrouwelijke, operationele, informatie bespreken wij in de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Beantwoording van Kamervragen gebeurt door de verantwoordelijk minister van BZK, net als het opstellen van Kamerbrieven. Ook voert zij de debatten over ons in het parlement.

Lees de Kamerstukken over de AIVD.