Reactie minister BZK op voortgangsbrief TIB over Wiv 2017

Reactie van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie op de voortgangsbrief van de Toetsingscommissie Inzeg Bevoegdheden (TIB) van begin november.