Beantwoording Kamervragen Van Raak (SP) over behoud dossier Sanders

Beantwoording door de ministers BZK en OC&W van Kamervragen door lid Van Raak (SP) over de stand van zaken met betrekking tot het behoud van het dossier Sanders.

De ministers maken in hun beantwoording duidelijk dat de filmrollen van het dossier 'Sanders' inmiddels gedigitaliseerd zijn in het Nationaal Archief. Voor het archief van het Bureau Nationale Veiligheid waarvan het dossier onderdeel is, geldt een beperking op de openbaarheid vanwege de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen.

Kamerlid Van Raak heeft al eerder vragen gesteld over dit dossier.