Publicatie in Staatscourant van regeling met betrekking tot tarieven veiligheidsonderzoeken in 2020

Publicatie in de Staatscourant van de regeling waarin de tarieven worden vastgesteld voor veiligheidsonderzoeken vanaf 1 januari 2020, die door de AIVD en MIVD worden uitgevoerd.

Met de regeling worden de tarieven in de 'Regeling tarieven veiligheidsonderzoeken' voor het jaar 2020 aangepast. De tarieven voor veiligheidsonderzoeken, uitgevoerd door de Unit Veiligheidsonderzoeken op basis van de Regeling UVO 2018, zijn gebaseerd op een model waarin alle kosten van veiligheidsonderzoeken zijn meegenomen.

De tarieven voor 2020 zijn lager dan in 2019. De kosten zijn verlaagd voor de A-onderzoeken met € 16, voor de B-onderzoeken met € 125, voor C-onderzoeken met €44 en voor Burgerluchtvaart(BL)-onderzoeken met € 5.

De voornaamste reden voor de lagere kostprijs is de gestegen efficiency bij de uitgevoerde onderzoeken. Ook is er een toename van ingediende aanvragen waarmee de vaste kosten per onderzoek lager uitvallen.

De vastgestelde tarieven worden toegepast op nieuwe of herhaalonderzoeken die op of na 1 januari 2020 zijn aangemeld.