Reactie op motie over actief verzamelen inlichtingen door Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

In deze Kamerbrief reageren ministers Grapperhaus en Bijleveld-Schouten op de motie van het Kamerlid Paternotte (D66). Hij wil het actief verzamelen van informatie over kwetsbare vliegroutes onderdeel  maken van het werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.