Aanbiedingsbrief Dreigingsbeeld statelijke actoren

Begeleidende brief naar de Tweede Kamer van ministers Ollongren (BZK) en Bijleveld (Defensie) bij het gezamenlijke Dreigingsbeeld statelijke actoren (DBSA) van de AIVD, MIVD en NCTV.