Aanbiedingsbrief Dreigingsbeeld statelijke actoren

Begeleidende brief naar de Tweede Kamer van ministers Ollongren (BZK) en Bijleveld (Defensie) bij het gezamenlijke Dreigingsbeeld statelijke actoren (DBSA) van de AIVD, MIVD en NCTV.

Download deze kamerbrief als PDF-bestand op Rijksoverheid.nl.