Nadere memorie van antwoord inzake voorstel wet tot wijziging van de Wiv 2017

In dit kamerstuk geeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toelichting op kamervragen over het wetsvoorstel met betrekking tot de Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. 

Download deze kamerbrief als PDF-bestand op Rijksoverheid.nl.