Kamerbrief over hoofdlijnen versterking overheid waarmee vertrouwen van Nederlanders in politiek en overheid kan worden hersteld

In deze kamerbrief beschrijft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de hoofdlijnen van de opgaven waar zij zich de komende jaren op richt. Ze licht hierin de opdrachten uit het coalitieakkoord nader toe.

Download deze kamerbrief op deze pagina van Rijksoverheid.nl.