Antwoorden op Kamervragen over artikel dat AIVD en MIVD journalisten ronselen

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) over het artikel dat de inlichtingendiensten AIVD en MIVD journalisten ronselen. 

Download deze Kamerbrief als PDF-bestand op Rijksoverheid.nl.