Stand van zaken gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD

In deze kamerbrief geven ministers Bruins Slot (BZK) en Ollongren (Defensie) de Tweede Kamer een update over de gezamenlijke huisvesting voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) op de locaties Zoetermeer, Den Haag (Frederikkazerne) en Leidschendam.