Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding van Tijdelijke Wet en nota van wijziging en hoofdlijnennotitie

Beslisnota en tijdlijn bij Kamerbrief die de kamercommissie informeert over het wetsvoorstel voor de 'Tijdelijke Wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma' en de aangekondigde nota van wijziging.

Download de volgende documenten als PDF-bestand op de website van de Tweede Kamer: