Beslisnota bij aanbieding van publicatie: Anti-institutioneel extremisme in Nederland. Een ernstige dreiging voor de democratische rechtsorde?

In deze beslisnota informeert minister Bruins Slot (MinBZK) de Eerste Kamer en Tweede Kamer over de nieuwe AIVD-publicatie over de opkomst van het anti-institutioneel extremisme in Nederland.

De brede verspreiding van het wereldbeeld dat een kwaadaardige elite mensen wil onderdrukken, tot slaaf wil maken of vermoorden, vormt waarschijnlijk op langere termijn een dreiging voor de democratische rechtsorde van Nederland.

Download deze beslisnota als PDF-bestand op Rijksoverheid.nl.