Antwoord op vragen van lid Van Nispen over aanwezigheid van nazidocumenten in BVD-dossiers

Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de aanwezigheid van nazidocumenten in BVD-dossiers. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) heeft deze vragen gesteld.

Download deze Kamerbrief als PDF-bestand op Rijksoverheid.nl.