Salafisme in Nederland: diversiteit en dynamiek

De aard van ‘het' salafistische gedachtegoed is niet wezenlijk veranderd sinds 2009. De context is echter wel veranderd, en daarmee enerzijds de uitingsvormen en de ‘ruimte' die het salafistische spectrum zich veroorlooft, en anderzijds de zorgen over het salafistische gedachtegoed.