Publicaties

In openbare AIVD-publicaties duiden wij ontwikkelingen in de wereld op basis van ons inlichtingenonderzoek op dat moment. Met deze open publicaties dragen wij bij aan het publieke debat over een bepaald thema.

Publicaties om context te geven

Open publicaties zijn bedoeld om context te geven aan bijvoorbeeld overheidsinstanties, lokaal bestuur, politiek, wetenschap en media. Een AIVD-publicatie beschrijft een algemeen beeld over onze aandachtsgebieden dat in individuele gevallen kan afwijken.

We brengen onder andere publicaties uit over de volgende aandachtsgebieden:

Naast publicaties op basis van onze aandachtsgebieden zoals terrorisme, radicalisering en extremisme, geven wij ook brochures uit die bijdragen aan veiligheidsbewustzijn bijvoorbeeld ten aanzien van spionage.

Onze jaarverslagen geven zicht op het werk over de gehele breedte van de dienst.

Gerubriceerde inlichtingenproducten

Aan een kleinere doelgroep, onze afnemers, brengen wij vertrouwelijke en staatsgeheime inlichtingenrapporten uit. Voorbeelden van afnemers zijn de ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het gaat daarbij om inlichtingenberichten, inlichtingenanalyses of dreigingsinschattingen.

Ook kunnen wij aan een afnemer een ambtsbericht uitbrengen. Hierin verstrekken wij informatie waarmee de ontvanger handelend kan optreden. In het geval van bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie kan dit tot de start van een opsporingsonderzoek leiden.

Publications in English

Read our publications in English.