Naar aanleiding van: 'arrestatie verdachte uitreiziger'

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt op zijn website dat vrijdag een man is aangehouden in Maastricht op verdenking van uitreizen om deel te nemen aan de gewapende strijd van ISIS. Het onderzoek is, volgens het persbericht, vanaf het begin ondersteund door informatie van de AIVD.

De AIVD en het Openbaar Ministerie hebben ieder hun eigen rol in de veiligheidsketen.

Het OM geeft leiding aan het strafrechtelijk onderzoek en mag pas onderzoek doen als er een vermoeden van een strafbaar feit is. Het verzamelen van informatie voor de strafrechtelijke opsporing is een taak van de politie.

De taak van de AIVD is een andere: waarschuwen voor bedreigingen van de democratische rechtsorde en de nationale veiligheid. Daar is het AIVD-onderzoek op gericht.

Mocht in een AIVD-onderzoek blijken, dat een persoon of organisatie strafbare feiten pleegt of wil plegen, dan kan de AIVD het OM daarover informeren via een ambtsbericht. Zo biedt de AIVD andere instanties, zoals het Openbaar Ministerie, de mogelijkheid om actie te ondernemen.

In de rubriek ‘Naar aanleiding van’ geeft de AIVD algemene duiding bij gebeurtenissen of berichten in de media.