Inzageverzoek compromittering brandkasten Nederlandse ambassades 1965-1970

Deze documenten zijn het resultaat van een aanvraag tot kennisneming van gegevens, ofwel een inzageverzoek, over compromittering van de inhoud van brandkasten in Nederlandse ambassades in Moskou, Peking en Boedapest tussen 1965 en 1970.

Compromittering inhoud brandkasten in Nederlandse ambassade Moskou

Het was een zomers weekend in Moskou in 1967. Het personeel van de Nederlandse ambassade was massaal van zijn post. Twee diplomaten waren op vakantie. Een deel was uitgenodigd voor een feest ter gelegenheid van 25 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en de Sovjet-Unie. Andere ambassademedewerkers waren door Russische collega's uitgenodigd bij hen thuis. Schijnbaar toevallig lag de ambassade er verlaten bij. Op maandag na het weekend meldde de eerst aanwezige medewerker dat er iets vreemds was met de brandkast. Wat was er gebeurd en waarom? 

Gegevens die geen bronnen of werkwijze prijsgeven

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 kan de AIVD gegevens verstrekken zolang deze niets prijsgeven over lopend onderzoek, de werkwijze, bronnen en het actuele kennisniveau van de dienst. Passages die om die reden niet kunnen worden vrijgegeven, zijn 'gewit' of niet verstrekt.