Het is mogelijk om bij de AIVD gegevens op te vragen. Die kunnen gaan over uzelf, over een overleden naast familielid of over een bepaald onderwerp. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) bepaalt wat de AIVD u wel en niet ter inzage mag geven.

→ Ga verder naar 'Gegevens opvragen over uzelf of een overleden familielid'

Ga verder naar ´Gegevens opvragen over een specifiek onderwerp´

→ Ga verder naar 'Overzicht gepubliceerde inzageverzoeken'.