Inzageverzoeken

Het is mogelijk om onderzoeksgegevens bij de AIVD op te vragen over uzelf, een overleden familielid of een specifiek onderwerp dat tot het aandachtsgebied van de dienst behoort of heeft behoord. U kunt hiervoor een inzageverzoek indienen.

De AIVD werkt met twee soorten inzageverzoeken:

  1. Een inzageverzoek bestuurlijke aangelegenheden 
  2. Een inzageverzoek over een persoon 

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) bepaalt welke inzagegegevens de AIVD ter inzage mag geven. Houd er rekening mee dat hier wettelijke beperkingen voor gelden. Zo kunnen wij geen informatie verstrekken die:

  • de afgelopen vijf jaar nog is verwerkt in een onderzoek;
  • nog van belang is voor lopende onderzoeken ('actuele gegevens'); lees onze jaarverslagen voor meer informatie over actuele aandachtsgebieden;
  • bronnen of werkwijzen openbaart;
  • of persoonsgegevens van anderen prijsgeeft.

Voorbeelden van verstrekte dossiers

Benieuwd naar wat voor soort onderwerpen in aanmerking komen voor het vrijgeven van (voormalige) onderzoeksgegevens?

Neem dan eens een kijkje bij de dossiers die de AIVD eerder aan aanvragers heeft verstrekt.

Of ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.