Formulier om het inzageverzoek op te sturen

Met het verzendformulier kunt u een verzoek tot kennisneming van gegevens over een persoon of specifiek onderwerp (inzageverzoek) digitaal versturen.

Het formulier op deze pagina kunt u gebruiken om een ingevuld aanvraagformulier en de benodigde bijlagen digitaal te versturen naar de AIVD. Alleen voor kennisneming van gegevens over een persoon moet u ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meesturen.

Het kan daarbij gaan om:

  1. het aanvraagformulier voor kennisneming van gegevens over een persoon;
  2. het aanvraagformulier voor kennisneming van gegevens over een specifiek onderwerp

Komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact met ons op.

Verzendformulier voor aanvraag kennisneming gegevens

Via uw e-mailadres kunnen wij de ontvangst van uw aanvraag bevestigen.
Mocht de AIVD nog vragen hebben over uw aanvraag, dan kunnen wij telefonisch contact met u opnemen.
Stuur uw ondertekende aanvraag als bijlage (scan of foto) mee met dit formulier. Alleen voor kennisneming van gegevens over een persoon moet u ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meesturen.

De AIVD en privacy

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017). De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is niet van toepassing op de AIVD. Contactformuliergegevens worden binnen de wettelijke verwijderingstermijn vernietigd. Lees meer op aivd.nl/privacy

Disclaimer

Dit formulier is alleen bedoeld voor het indienen van aanvragen tot kennisneming van gegevens. Andere verzoeken of meldingen worden niet in behandeling genomen. Wilt u de AIVD iets melden? Lees hier hoe u met ons contact kunt opnemen

Of ga terug naar de overzichtspagina Inzageverzoeken.