Aanvraagformulier voor inzage persoonsgegevens

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de kennisneming van persoonsgegevens die de AIVD mogelijk in zijn archief heeft. Controleer goed of het formulier volledig is ingevuld en ondertekend voordat u het naar ons opstuurt. Wij verstrekken geen burgerservicenummers van overleden familieleden.

Meerdere mogelijkheden om het formulier in te sturen

U kunt de uitgeprinte en ondertekende aanvraag als scan of als foto digitaal met het verzendformulier versturen. Daarbij is een duidelijke kopie van een geldig indentiteitsbewijs nodig. Ook kunt u beide documenten per post sturen. Gebruik daarvoor dit adres: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afdeling Juridische Zaken/kennisneming
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Bij het aanvragen van inzage in gegevens van een overleden naast familielid, hebben wij ook een kopie nodig van een akte van overlijden.

Meer informatie over de procedure vindt u op de pagina over gegevens opvragen over uzelf of een overleden familielid.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op via het digitale contactformulier.

Liever zelf een brief schrijven?

U kunt de gegevens ook zonder het formulier opsturen. Vermeld in dat geval de volgende gegevens in uw brief, voeg de gevraagde kopieën toe, onderteken de brief en stuur deze op.

Wat moet in de brief staan?

 • Uw voornamen en roepnaam
 • Uw achternaam
 • Uw adres
 • Telefoonnummer (voor als we vragen hebben over uw verzoek)
 • Achtergrondinformatie die ons kan helpen om eventuele gegevens te vinden
 • Gaat het om een overleden familielid in de eerste graad?

Vermeld bij een familielid eerste graad ook:

 • Voornamen en roepnaam familielid
 • Achternaam familielid
 • Geboortedatum familielid
 • Geboorteplaats familielid
 • Datum van overlijden familielid
 • Plaats van overlijden familielid
 • Relatie met het overleden familielid

Dit moet u meesturen

Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs waarop het burgerservicenummer te zien is.

Stuur bij een aanvraag voor een familielid eerste graad ook een kopie van de overlijdensakte van het familielid mee.

Adres

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afdeling Juridische Zaken/kennisneming
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Ondertekenen

Vermeld plaats, datum en handtekening. Uw aanvraag moet ondertekend zijn. Anders kunnen we deze niet in behandeling nemen.

Ga terug naar de hoofpagina: Inzageverzoeken