Aanvraagformulier voor inzage in een specifiek onderwerp

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de kennisneming van gegevens over een specifiek onderwerp dat tot het aandachtsgebied van de AIVD behoort (of heeft behoord). Controleer goed of het formulier volledig is ingevuld en ondertekend voordat u het naar ons opstuurt.  

Meerdere mogelijkheden om het formulier in te sturen

U kunt de uitgeprinte en ondertekende aanvraag als scan of als foto digitaal verzenden met dit verzendformulier. Daarbij is een duidelijke kopie van een geldig indentiteitsbewijs nodig. Ook kunt u beide documenten per post naar het volgende adres sturen:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afdeling Juridische Zaken/kennisneming
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Meer informatie over de procedure staat op de pagina over gegevens opvragen over een specifiek onderwerp.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via het digitale contactformulier.

Liever zelf een brief schrijven?

U kunt de gegevens ook zonder het formulier opsturen. Vermeld in dat geval de volgende gegevens in uw brief, voeg de gevraagde kopieën toe, onderteken de brief en stuur deze op.

Wat moet in de brief staan?

  • Uw voornamen en roepnaam
  • Uw achternaam
  • Uw adres
  • Telefoonnummer (voor als we vragen hebben over uw verzoek)
  • Achtergrondinformatie over het onderwerp en een toelichting over de reden dat u deze gegevens opvraagt
  • Achtergrondinformatie die ons kan helpen om eventuele gegevens te vinden

Dit moet u meesturen

Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs waarop het burgerservicenummer te zien is.

Adres

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afdeling Juridische Zaken/kennisneming
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Ondertekenen

Vermeld plaats, datum en handtekening. Uw aanvraag moet ondertekend zijn. Anders kunnen we deze niet in behandeling nemen.

Ga terug naar de hoofpagina: Inzageverzoeken