AIVD draagt dossiers over aan het Nationaal Archief

De AIVD heeft zo'n 74.000 dossiers uit de periode 1946 - 1998 overgedragen aan het Nationaal Archief. Het zijn persoonsdossiers van de voormalige Centrale Veiligheidsdienst (CVD) en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Beide diensten zijn voorlopers van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Het is de vijfde keer dat de AIVD een gedeelte van zijn archief heeft overgedragen.

Open waar het kan

Dit past bij ons streven om open te zijn waar het kan en draagt bij aan wetenschappelijke studie naar inlichtingen- en veiligheidsdiensten en verantwoording aan het publiek.

De archieven geven een inkijk in het onderzoek dat de CVD en BVD destijds deden.

Dossiers eerst beschikbaar voor onderzoekers

Slechts enkele dossiers zijn meteen in te zien. Op veruit de meeste dossiers zit een openbaarheidsbeperking van 75 jaar.

De dossiers zijn daarom voorlopig alleen in te zien door onderzoekers en door personen op wie het dossier betrekking heeft. Hiervoor kan een verzoek worden ingediend bij het Nationaal Archief.

Het verzoek wordt aan een paar voorwaarden getoetst. Dit om de privacy van de personen die onderzocht werden te beschermen.