Inzageverzoeken in het AIVD-jaarverslag

Jaarlijks brengt de AIVD zijn jaarverslag uit. Hierin wordt onder andere opgesomd hoeveel aanvragen tot kennisneming van gegevens wij in het betreffende jaar hebben ontvangen en verwerkt.

In het overzicht staat verder vermeld of er bezwaren zijn ingediend en het aantal procedures dat gevoerd is over inzageverzoeken.

Recente jaarverslagen:

Ga terug naar Inzageverzoeken.