Kerncijfers

Schematisch overzicht van relevante kerncijfers en -getallen in het AIVD-jaarverslag 2022.

Collage van uitgelichte cijfers en kengetallen
  • Uitgebrachte inlichtingenanalyses en inlichtingenberichten in 2022: 463
  • Uitgebrachte ambtsberichten in 2022: 45
  • Uitgebrachte schriftelijke dreigingsproducten in 2022: 61 
  • Taps ingezet op basis van artikel 47, lid 1, wiv 2017: 1.930. Lees meer op aivd.nl/taps 
  • Uitgebrachte notificatieberichten: 17

Inzageverzoeken

Tabel: Verzoeken tot kennisneming van informatie aanwezig bij de AIVD (inzageverzoeken) per soort.

Verzoeken

Ingediend

Afgehandeld

Inzagedossier verstuurd

In behandeling op 31-12-2022

Gegevens over eigen persoon              347 181 31 307
Gegevens over overleden familielid 50 44 8 30
Gegevens over bestuurlijke aangelegenheden 29 13 11 36
Gegevens over derden 5 6 2 5

Totaal

431

244

52

378

Toelichting: na een oproep in de media eind augustus 2022 is het aantal inzageverzoeken flink toegenomen. Ter vergelijking: in 2021 zijn er 182 inzageverzoeken ingediend. Het aantal ingediende inzageverzoeken betreft verzoeken die door ons in behandeling zijn genomen. Het aantal afgehandelde inzageverzoeken betreft niet alleen inzageverzoeken die in 2022 zijn ingediend maar ook inzageverzoeken van daarvoor.  

Tabel: Bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures met betrekking tot kennisneming van informatie aanwezig bij de AIVD (inzageverzoek)

Bezwaar

Beroep

Hoger beroep

Afgehandeld 8 8 2
Ongegrond 4 1 1
Gegrond 4 6 0
Niet-ontvankelijk 0 1 1
Ingetrokken 0 1 0

Klachten over de AIVD

Tabel: klachten over de AIVD bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Status

Aantal

Nog in behandeling op 1 januari 2022 4
Ingediend in 2022 15
Geheel ongegrond verklaard 6
Deels gegrond verklaard 1
Geheel gegrond verklaard 0
Informeel afgedaan 6
Niet in behandeling genomen 1
Ingetrokken 0
Doorverwezen 1
Nog in behandeling op 31 december 2022 4

Tabel: klachten over de AIVD bij de CTIVD

Status

Aantal

Nog in behandeling op 1 januari 2022 4
Ingediend in 2022 32
Geheel ongegrond verklaard 1
Deels gegrond verklaard 1
Geheel gegrond verklaard 1
Informeel afgedaan 6
Niet in behandeling genomen 20
Ingetrokken 0
Doorverwezen 1
Nog in behandeling op 31 december 2022 3

Meer weten?

Vergelijk dit overzicht met de kerncijfers uit:

Of ga terug naar de overzichtspagina van het jaarverslag 2022.