Kerncijfers

Schematisch overzicht van relevante kerncijfers en -getallen in het AIVD jaarverslag 2021.

Inlichtingenproducten

Tabel: uitgebrachte inlichtingenrapporten in 2021.
Totaal 555
Waarvan inlichtingenberichten

410

Tabel: uitgebrachte ambtsberichten.
Totaal                                              57
Tabel: aantal schriftelijke dreigingsproducten.
Totaal                                                        103
Tabel: uitgebrachte notificatieberichten.
Totaal                                               34

Afgeronde veiligheidsonderzoeken, besluiten en ingediende bezwaren

Tabel: afgeronde veiligheidsonderzoeken door de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) en gemandateerde partijen.
Onderzoeken Positieve besluiten Negatieve besluiten Totaal aantal besluiten
A-niveau door UVO 4.561 30 4.591
B-niveau door UVO 15.011 73 15.084
B-niveau door UVO, overgenomen van KMar en Nationale Politie  2.070 261 2.331
C-niveau door UVO 4.408 24 4.432
Totaal door UVO 26.050 388 26.438

B-niveau door KMar en Nationale Politie

24.916 0* (zie toelichting onder deze  tabel) 24.916
Totaal aantal onderzoeken 50.966 388 51.354

* De Nationale Politie en de KMar geven zelf geen negatieve besluiten af. Bij twijfel over een veiligheidsonderzoek op B-niveau dragen ze het onderzoek over aan de AIVD. Eventuele negatieve besluiten worden dan meegerekend bij de negatieve besluiten van de AIVD. Dat verklaart de 0 hier. 

Tabel: afhandeling van bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures naar aanleiding van besluiten veiligheidsonderzoeken.
              Binnengekomen bezwaren Beslissing op bezwaar Beslissing op beroep Beslissing op hoger beroep
Ongegrond - 15 6 4
Gegrond - 10 1 1
Niet-ontvankelijk - 6 0 0
Ingetrokken - 0 1 1
Totaal 27 31 8 6

Inzageverzoeken

Tabel: verzoeken tot kennisneming van informatie aanwezig bij de AIVD (inzageverzoeken) per soort.
Verzoeken Ingediend Afgehandeld Inzagedossier verstuurd Nog in behandeling op 31 december 2021
Gegevens over eigen persoon              91 56 21 35
Gegevens over overleden familielid 44 26 7 18
Gegevens over bestuurlijke aangelegenheden 35 18 12 17
Gegevens over derden 12 8 0 4
Totaal 182 108 40 74
Tabel: bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures met betrekking tot kennisneming van informatie aanwezig bij de AIVD (inzageverzoeken).
Bezwaar Beroep Hoger beroep
Afgehandeld 5 3 2
Ongegrond 5 1 0
Gegrond 0 2 1
Niet-ontvankelijk 0 0 1
Ingetrokken 0 0 0

Klachten over de AIVD

Tabel: klachten over de AIVD bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Status Aantal
Nog in behandeling op 1 januari 2021 5
Ingediend in 2021 19
Geheel ongegrond verklaard 3
Deels gegrond verklaard 0
Geheel gegrond verklaard 0
Informeel afgedaan 7
Niet in behandeling genomen 6
Ingetrokken 2
Doorverwezen 1
Nog in behandeling op 31 december 2021 5
Tabel: klachten over de AIVD bij de CTIVD.
Status Aantal
Nog in behandeling op 1 januari 2021 3
Ingediend in 2021 25
Geheel ongegrond verklaard 2
Deels gegrond verklaard 1
Geheel gegrond verklaard 0
Informeel afgedaan 8
Niet in behandeling genomen 13
Ingetrokken 0
Doorverwezen 0
Nog in behandeling op 31 december 2021 4

Taps

Tabel: taps* ingezet op basis van artikel 47, lid 1 (Wiv 2017).
Aantal taps* in 2021                                                       1.133

* Eén target (persoon of organisatie) kan op verschillende manieren en op meerdere apparaten worden afgeluisterd. Die tellen wij afzonderlijk mee in de statistieken. Het aantal taps in bovenstaande tabel is dus niet direct door te vertalen naar het aantal targets dat de AIVD in onderzoek heeft.

Meer informatie

Ga terug naar de overzichtspagina van het AIVD-jaarverslag 2021.