Kerncijfers

Overzicht van overige kerncijfers en -getallen in het AIVD jaarverslag 2020.

  • De AIVD kreeg in 2020 2.225 meldingen van collega-diensten, burgers en publieke en private organisaties.
  • 90 procent van de meldingen werden na een eerste beoordeling afgesloten omdat geen nader onderzoek nodig was. 
  • Taps ingezet op basis van artikel 47 Wiv 2018: 2.088. Lees meer op: aivd.nl/taps 
  • Uitgebrachte inlichtingenberichten van de AIVD: 500, waarvan 366 alleen door de AIVD en 134 gezamenlijk met de MIVD. 
  • Aantal notificatieberichten: 41
  • Uitgebrachte rapporten van de CTIVD over het werk van de AIVD in 2020: 4 (68, 69, 70, 71)
Tabel: verzoeken tot kennisneming van informatie aanwezig bij de AIVD (inzageverzoeken) per soort.
Ingediend Afgehandeld Inzagedossier verstuurd Nog in behandeling op 31 december 2020
Gegevens over eigen persoon              85 81 31 29
Gegevens over overleden familielid 30 28 12 9
Gegevens over bestuurlijke aangelegenheden 18 28 14 17
Gegevens over derden 7 3 0 2
Totaal 140 140 57 57
Tabel: bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures met betrekking tot kennisneming van informatie aanwezig bij de AIVD (inzageverzoeken).
Bezwaar Beroep Hoger beroep
Afgehandeld 26 14 12
Ongegrond 16 2 11
Gegrond 5 12 1
Niet-ontvankelijk 4 0 0
Ingetrokken 1 0 0

Meer informatie: aivd.nl/inzageverzoeken

Klachten

Klachten over de AIVD bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Aantal
In behandeling op 1 januari 2020 7
Ingediend 25
Geheel ongegrond verklaard 3
Deels gegrond verklaard 1
Geheel gegrond verklaard 0
Informeel afgedaan 3
Niet in behandeling genomen 20
Ingetrokken 1
Doorverwezen 2
Nog in behandeling op 31 december 2020 2
Klachten over de AIVD bij de CTIVD.
Aantal
In behandeling op 1 januari 2020 3
Ingediend 30
Geheel ongegrond verklaard 4
Deels gegrond verklaard 0
Geheel gegrond verklaard 0
Informeel afgedaan 1
Niet in behandeling genomen 24
Ingetrokken 1
Doorverwezen 0
Nog in behandeling op 31 december 2020 3

Lees meer op aivd.nl/klachten.