Cijfers en kengetallen

Overzicht van cijfers in het AIVD jaarverslag 2018.

Veiligheidsonderzoeken

Tabel 1: aantal afgeronde veiligheidsonderzoeken door de AIVD en gemandateerde partijen.
Onderzoeken Positieve besluiten Negatieve besluiten Totaal aantal besluiten
A-niveau door AIVD 2003 17 2020
B-niveau door AIVD 4294 65 4359
C-niveau door AIVD 723 10 733
B-niveau door UVO overgenomen van KMar, Nationale Politie en Dienst Bewaken en Beveiligen 2484 942 3426
Onderzoeken door de AIVD 9504 1034 10538
B-niveau door KMar, Nationale Politie en Dienst Bewaken en Beveiligen 33096 - 33096

Bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures

Tabel 2: afhandeling van bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures naar aanleiding van besluiten veiligheidsonderzoeken.
              Ongegrond Gegrond Niet-ontvankelijk Totaal
Binnengekomen bezwaren - - - 103
Beslissing op bezwaar 30 24 4 58
Beslissing op beroep 1 2 - 3
Beslissing op hoger beroep 4 2 - 6

Klachten over de AIVD

Tabel 3: klachten over de AIVD bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Soort klacht Aantal
In behandeling op 1 januari 2018 4
Ingediend 18
Niet gegrond verklaard 6
Deels gegrond verklaard -
Niet in behandeling genomen 3
Ingetrokken 1
Naar tevredenheid informeel afgedaan 8
Nog in behandeling op 31 december 2018 4

Meer informatie: aivd.nl/klachten

Vermoedens van misstanden bij de AIVD

Tabel 4: meldingen van vermoedens van misstanden bij de AIVD.
Jaar Aantal meldingen
2018 -

Meer informatie: aivd.nl/misstanden

Inzageverzoeken

Tabel 5: verzoeken tot kennisneming van informatie aanwezig bij de AIVD (inzageverzoeken) per soort.
Nog in behandeling op 1 januari 2018 Ingediend Afgehandeld Gehonoreerd Nog in behandeling op 31 december 2018
Gegevens over eigen persoon              109 130 102 37 137
Gegevens over overleden familielid 20 52 31 19 41
Gegevens over derden 13 16 27 2 2
Gegevens over bestuurlijke aangelegenheid 13 39 31 5 21
Totaal 155 237 191 63 201
Tabel 6: bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures met betrekking tot kennisneming van informatie aanwezig bij de AIVD (inzageverzoeken).
Afgehandeld Ongegrond Gegrond Niet-ontvankelijk Ingetrokken
Bezwaar 126 104 22 - -
Beroep 27 2 3 22 -
Hoger beroep 14 - 3 11 -

Meer informatie: aivd.nl/inzageverzoeken

Notificatieberichten

Tabel 7: aantal notificatieberichten
Jaar Aantal
2018 29

Meer informatie: aivd.nl/notificatieplicht

Uitgebrachte CTIVD-rapporten

Tabel 8: aantal uitgebrachte rapporten van de CTIVD over het werk van de AIVD.
Jaar Aantal
2018 (nr. 55, 56, 57, 58 en 59)

Meer informatie: aivd.nl/toezicht

Taps

Tabel 9: aantal taps ingezet op basis van artikel 25 Wiv 2002 en artikel 47 Wiv 2017.
Jaar Aantal
2018 3517