Cijfers en kengetallen

Overzicht van cijfers en kengetallen in het AIVD jaarverslag 2019.

Veiligheidsonderzoeken

Tabel 1: afgeronde veiligheidsonderzoeken door de AIVD en gemandateerde partijen.
Onderzoeken Positieve besluiten Negatieve besluiten Totaal aantal besluiten
A-niveau door AIVD 2049 14 2063
B-niveau door AIVD 4560 70 4630
B-niveau door UVO overgenomen van KMar, Nationale Politie en Dienst Bewaken en Beveiligen 1790 1018 2808
C-niveau door AIVD 719 8 727
Totaal door AIVD 9118 1110 10.228
B-niveau door KMar, Nationale Politie en Dienst Bewaken en Beveiligen 36.258 17 36.275
Totaal aantal onderzoeken 45.376 1127

46.503

Bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures

Tabel 2: afhandeling van bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures naar aanleiding van besluiten veiligheidsonderzoeken.
              Ongegrond Gegrond Niet-ontvankelijk Ingetrokken Totaal
Binnengekomen bezwaren - - - - 77
Beslissing op bezwaar 52 16 9 8 85
Beslissing op beroep 9 0 2 2 13
Beslissing op hoger beroep 4 1 0 0 5

Lees meer op aivd.nl/veiligheidsonderzoeken.

Klachten over de AIVD

Tabel 3: klachten over de AIVD bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Soort klacht Aantal
In behandeling op 1 januari 2019 4
Ingediend 30
Ongegrond verklaard 6
Gegrond verklaard 1
Niet in behandeling genomen 8
Ingetrokken 7
Informeel afgedaan 7
Nog in behandeling op 31 december 2019 5

Meer informatie: aivd.nl/klachten

Vermoedens van misstanden bij de AIVD

Tabel 4: meldingen van vermoedens van misstanden bij de AIVD.
Jaar Aantal meldingen
2019 0

Meer informatie: aivd.nl/misstanden

Inzageverzoeken

Tabel 5: verzoeken tot kennisneming van informatie aanwezig bij de AIVD (inzageverzoeken) per soort.
Ingediend Afgehandeld Inzagedossier verstuurd Nog in behandeling op 31 december 2019
Gegevens over eigen persoon              85 79 27 25
Gegevens over overleden familielid 35 54 31 6
Gegevens over bestuurlijke aangelegenheid 5 26 17 24
Gegevens over derden 8 9 2 0
Totaal 133 168 77 55
Tabel 6: bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures met betrekking tot kennisneming van informatie aanwezig bij de AIVD (inzageverzoeken).
Afgehandeld Ongegrond Gegrond Niet-ontvankelijk Ingetrokken
Bezwaar 20 4 15 1 0
Beroep 54 15 28 11 0
Hoger beroep 6 3 2 1 0

Meer informatie: aivd.nl/inzageverzoeken

Notificatieberichten

Tabel 7: aantal notificatieberichten
Jaar Aantal
2019 61

Meer informatie: aivd.nl/notificatieplicht

Uitgebrachte CTIVD-rapporten

Tabel 8: aantal uitgebrachte rapporten van de CTIVD over het werk van de AIVD.
Jaar Aantal
2019 8 (nr. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 en 67)

Meer informatie: aivd.nl/toezicht

Taps

Tabel 9: aantal taps ingezet op basis van artikel 25 Wiv 2002 en artikel 47 Wiv 2017.
Jaar Aantal
2019 2.579

Meer informatie: aivd.nl/taps

Ga terug naar de overzichtspagina van het AIVD-jaarverslag 2019.