Overzicht van verstrekte inzagedossiers

Op deze pagina staat een chronologisch overzicht van geselecteerde inzagedossiers die aan aanvragers zijn verstrekt. Wij werken dit overzicht op regelmatige basis bij. Het gaat om documenten die zijn vrijgegeven naar aanleiding van een inzageverzoek over een bepaald onderwerp.

Wat is een inzageverzoek?

U kunt onderzoeksgegevens opvragen over uzelf, een overleden familielid of een onderwerp dat tot het aandachtsgebied van de AIVD behoort (of heeft behoord). Denk aan een organisatie of gebeurtenis in een bepaalde periode.

Een aanvraag over een onderwerp noemen wij een 'inzageverzoek bestuurlijke aangelegenheden'.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bepaalt welke stukken de AIVD wel of niet ter inzage mag geven aan de aanvrager. Het overzicht op deze pagina is een selectie van ingediende inzageverzoeken die sinds 2021 zijn verstrekt.

De procedure van een inzageverzoek werkt iets anders dan het bekendere Woo-verzoek. Lees meer over de verschillen.

Selectie van verstrekte inzagedossiers in 2022

Onderwerp/titel Korte beschrijving Wanneer verstrekt? Aantal documenten
1. Rood Revolutionair Front In dit dossier staan documenten over bomaanslagen die zijn gepleegd door het Rood Revolutionair Front en het strafrechtelijk onderzoek dat daarop volgde. 5 augustus 2022 324

Selectie van verstrekte inzagedossiers in 2021

Onderwerp/titel Korte beschrijving Wanneer verstrekt? Aantal documenten
1. Medisch Juridisch Comité Politieke Gevangenen De verstrekte documenten in dit dossier gaan over bijeenkomsten en manifestaties die zijn georganiseerd door het Medisch Juridisch Comité Politieke Gevangenen. 4 mei 2021 302
2. Principiële en radicale dienstweigeraars en hun organisaties Dit dossier bevat documenten over de interesse van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in principiële dienstweigeraars. 1 juni 2021 1216
3. Ongeïdentificeerde Vliegende Objecten (UFO's) Uit de documenten in dit verstrekte dossier komt duidelijk naar voren dat de AIVD geen onderzoek doet naar het bestaan van UFO's. 2 september 2021 19
4. Eerste politieke verkiezingen van juni 1979 Op 7 juni 1979 vonden in Nederland voor het eerst verkiezingen plaats voor het Europees Parlement waarbij de leden direct konden worden gekozen door de bevolking. De verstrekte documenten gaan onder andere over discussiebijeenkomsten, manifestaties, vernielingen en politieonderzoek. 22 september 2021 348
5. Solidariteitscomité voor de Russische Joden In deze documenten staat informatie over activiteiten, waaronder het organiseren van demonstraties, van het Solidariteitscomité voor de Russische Joden. 21 oktober 2021 32

Bewaartermijn voor inzageverzoeken

Inzagedossiers die door de AIVD zijn verstrekt hebben een eigen bewaartermijn. Na vijf jaar moeten de verstrekte bladzijden worden vernietigd. 

Op bovenstaande tabel(len) is dezelfde bewaartermijn van toepassing. Jaaroverzichten met gegevens over een specifieke periode worden na vijf jaar van deze pagina verwijderd. De verwijderde tabellen zijn wel altijd terug te vinden op onze archiefwebsite.

Voor de oorspronkelijke documenten geldt dat zij mogelijk nog bewaard moeten worden, al vernietigd kunnen zijn, of inmiddels zijn overgedragen aan het Nationaal Archief.

Deze termijnen zijn terug te vinden in de vastgestelde selectielijst (Staatscourant nr. 20699, 25 april 2016).

Ook een van deze inzagedossiers opvragen?

Wilt u de bladzijden uit een van deze verstrekte dossiers ook opvragen? Dat kan. Wij verzoeken u vriendelijk om dit verzoek per post in te dienen.

Vermeld het nummer dat in de tabel voor het onderwerp staat en de onderwerptitel in uw aanvraag. Stuur de brief vervolgens naar dit adres:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afdeling Juridische Zaken/kennisneming
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Wij verwerken uw gegevens slechts voor het doel waarvoor u het formulier instuurt en op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017. De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is niet van toepassing op de AIVD. Uw persoonsgegevens worden binnen de wettelijke bewaartermijn vernietigd. Lees meer op aivd.nl/privacy.

Ga terug naar de overzichtspagina: Inzageverzoeken