Wat is het verschil tussen een Woo-verzoek en een inzageverzoek?

U heeft recht op informatie van de overheid. De Wet open overheid (Woo) regelt dat u informatie kunt opvragen bij overheidsinstanties. U dient dan een Woo-verzoek in. Voor de de AIVD gelden net even andere regels. 

Sommige overheidsinstanties vallen niet onder de Woo, bijvoorbeeld als zij werken met staatsgeheime informatie, zoals de AIVD. De AIVD heeft een eigen wet, de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017. Die wet regelt op een vergelijkbare manier als de Woo welke informatie u kunt opvragen.

Of  neem een kijkje in de archieven van de AIVD.