Inzageverzoek in interneringslijsten Operatie Extra

Documenten uit de archieven van de AIVD over Operatie Extra. Deze documenten, waarin ook Operatie Porselein wordt genoemd, zijn vrijgegeven na een inzageverzoek. De operatie gaat over het opstellen van zogeheten interneringslijsten.

Interneringslijsten van politiek-extremisten zoals communisten

Uit de documenten blijkt dat de BVD op verzoek van de regering niet alleen lijsten opstelde van personen die aangesloten waren bij de CPN, maar ook over personen bij pro-Chinese communistische organisaties en van andere politiek-extremistische 'figuren'. Deze zouden bij een 'burgerlijke uitzonderingstoestand' waarbij de overheid ernstige ongeregeldheden verwachtte, in bewaring gesteld moeten worden.

Gegevens die geen bronnen of werkwijze prijsgeven

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 kan de AIVD gegevens verstrekken zolang deze niets prijsgeven over lopend onderzoek, de werkwijze, bronnen en het actuele kennisniveau van de dienst. Passages die om die reden niet kunnen worden vrijgegeven, zijn 'gewit' of niet verstrekt.