Inzageverzoek actiegroep Koen

Deze documenten zijn het resultaat van een aanvraag tot kennisneming van informatie, ofwel aanvraag tot inzage of inzageverzoek, over de activiteiten van de Actiegroep Koen.

De actiegroep Koen hield zich bezig met acties tegen het primatencentrum Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk, waar dierproeven met apen worden uitgevoerd.

Actiegroep Koen (soms ook Actiecampagne Koen genoemd) voerde niet alleen acties tegen het BPRC zelf, maar ook tegen het personeel en tegen zakelijke relaties, zoals ABN Amro en Safaripark de Beekse Bergen.
 

Gegevens die geen bronnen of werkwijze prijsgeven

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 kan de AIVD gegevens verstrekken zolang deze niets prijsgeven over lopend onderzoek, de werkwijze, bronnen en het actuele kennisniveau van de dienst. Passages die om die reden niet kunnen worden vrijgegeven, zijn 'gewit' of niet verstrekt.