Inzageverzoek Federatie van Vrije Socialisten

Deze documenten zijn het resultaat van een aanvraag tot kennisneming van informatie, ofwel aanvraag tot inzage of inzageverzoek, over de activiteiten van Federatie van Vrije Socialisten in de periode 1954 - 1978, aanwezig in de systemen van de BVD (de voorloper van de AIVD).

Gegevens die geen bronnen of werkwijze prijsgeven

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 kan de AIVD gegevens verstrekken zolang deze niets prijsgeven over lopend onderzoek, de werkwijze, bronnen en het actuele kennisniveau van de dienst. Passages die om die reden niet kunnen worden vrijgegeven, zijn 'gewit' of niet verstrekt.