Inzageverzoek Anti Dierproeven Coalitie

Documenten die zijn verstrekt naar aanleiding van een aanvraag tot kennisneming van informatie aanwezig in de systemen van de AIVD. Dit wordt ook wel een inzageverzoek genoemd. Het onderwerp van de aanvraag is de Anti Dierproeven Coalitie tussen 2007 en 2010.

Gegevens die geen bronnen of werkwijzen prijsgeven

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 mag de AIVD gegevens verstrekken zolang deze niets prijsgeven over lopend onderzoek, de (actuele) werkwijze, bronnen en het actuele kennisniveau van de dienst. Ook mogen persoonsgegevens van derden niet worden gepubliceerd. Passages die om die reden niet kunnen worden vrijgegeven, zijn 'gewit' of niet verstrekt.

Een aanvraag tot kennisneming, ofwel inzageverzoek, is vergelijkbaar met een verzoek volgens de Wet openbaar bestuur (Wob), maar dan onder de Wiv.