Position Paper on Quantum Key Distribution

Dit document is bedoeld om besluitvormers en beleidsmakers te helpen een weloverwogen oordeel te vellen over het gebruik van Quantum Key Distribution (QKD). QKD is een technologie die veel aandacht krijgt en soms ongekende beveiligingsniveaus claimt tegen aanvallen van klassieke en quantumcomputers. Het probeert quantumeffecten te benutten om twee externe partijen het eens te laten worden over een geheime sleutel via een onveilig quantumkanaal. In de praktijk zitten er nog beperkingen aan.

Het document komt ook beschikbaar in het Nederlands.