CTIVD-rapport nr. 67 over gegevensverstrekking over Cornelius Haga Lyceum

Rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de gegevensverstrekking door de AIVD aan diverse overheidsinstanties over het Cornelius Haga Lyceum en personen die daarbij betrokken zijn.

De CTIVD heeft onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid van het verstrekken van gegevens door de AIVD via meerdere inlichtingenproducten over het Cornelius Haga Lyceum. Op basis van die gegevens hebben diverse overheidsinstanties zelf handelend opgetreden.

De CTIVD concludeert dat de gegevensverstrekking door de AIVD over het algemeen rechtmatig was en dat de waarschuwing terecht is afgegeven.

Aanleiding voor het onderzoek van de CTIVD was maatschappelijke beroering over een ambtsbericht van de AIVD aan de burgemeester van Amsterdam over het Cornelius Haga Lyceum.

De CTIVD heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de externe gegevensverstrekking (zowel schriftelijk als mondeling) door de AIVD in de periode januari 2018 tot september 2019.