Rapporten

Over de uitvoering van de werkzaamheden door de AIVD verschijnen regelmatig rapporten. Deze gaan zowel over de rechtmatigheid als de doelmatigheid van ons werk.

Vooral rapporten van de CTIVD

Onder rapporten verstaan wij de documenten die gaan over hoe wij ons werk doen. 

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdienten (CTIVD) brengt het vaakst een rapport uit over ons werk. De commissie bekijkt of wij de wet goed toepassen. Zij heeft daarvoor toegang tot alle systemen en mag alle medewerkers horen.

Ga naar het overzicht van rapporten over de AIVD