WCAG 2.1 inspectierapport www.aivd.nl - niveau AA

Dit rapport beschrijft in hoeverre de AIVD-website voldoet aan de wettelijke toegankelijkheidseisen.