Speech Dick Schoof bij One Conference 2 oktober 2019

Speech van directeur-generaal Dick Schoof van de AIVD op de One Conference 2019.

In zijn verhaal gaat Dick Schoof in op de dreigingen die de AIVD ziet op digitaal vlak en welke risico's we lopen met de technologische ontwikkelingen de komende jaren. Ook onderstreept hij het belang van goede samenwerking binnen de overheid en publiek-privaat.

Hij zegt dat ook de AIVD mogelijkheden heeft om digitaal in te breken bij andere landen, maar dat wij dat alleen doen als wij daarmee Nederlandse belangen kunnen beschermen. Bovendien is er streng toezicht op het werk van de AIVD, wat in andere landen nog wel eens ontbreekt.