Kamerbrief bij CTIVD-rapport nr 46 over afluisterbevoegheid en sigint

Begeleidende Kamerbrief bij het rapport van de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van radio- en satellietcommunicatie (sigint).  Dit onderzoek bestrijkt de periode van maart 2014 tot februari 2015.