Hoe gaat de AIVD bij een veiligheidsonderzoek om met mijn privacy?

De AIVD gaat vertrouwelijk en integer met uw privacy om. De dienst laat anderen nooit weten wie of wat de AIVD in onderzoek heeft. Ook mogen anderen het dossier niet inzien.