Uitwerkingen kerstpuzzel 2016

De kerstpuzzel 2016 is nagekeken! Download hier de uitwerkingen van de puzzel.

Man met radartjes en tandwielen naast zijn hoofd

Puzzelen met cijfers

  • er zijn in totaal 38.577 punten en 115 bonuspunten toegekend;
  • vraag 1a is het best beantwoord (94% van de inzenders had die goed);
  • vraag 7b werd het moeilijkst gevonden (2% van de inzenders had deze vraag goed).
  • 105 punten was dit jaar voldoende voor de eerste plaats, terwijl bijvoorbeeld 23 punten een gedeelde 627e plaats opleverde.

Volledige weergave van de grafieken ’Scoreverdeling per vraag’  en ‘Van score naar plek’.

Puntenverdeling per vraag

Bovenstaande grafiek ’Scoreverdeling per vraag’ geeft van elke opgave weer hoe vaak deze (volledig of gedeeltelijk) opgelost is.

Verdeling van de puntentotalen

Bovenstaande grafiek ‘Van score naar plek’ geeft aan met welke score welke plaats behaald is.