Hints AIVD kerstpuzzel 2022

Dit zijn de hints voor de AIVD kerstpuzzel 2022. Je kunt hier geen prijzen mee verdienen, maar mogelijk geven deze aanwijzingen net het laatste zetje om de lastigste opgaven alsnog op eigen kracht af te maken.

Vercijferde hints

Let op: Zoals elk jaar hebben we de hints vercijferd via het rozenkruizersgeheimschrift. Dit kun je zelf uitwerken, maar als je de tekst kopieert en plakt in een apart tekstbestand dan wordt het geheimschrift vanzelf teruggecodeerd.

Digitale toegankelijkheid

De AIVD is zich ervan bewust dat deze bijlage niet aan alle toegankelijkheidseisen voldoet. Voor de lange termijn zoeken we met de puzzelmakers naar een oplossing. Meer weten? Kijk op  aivd.nl/toegankelijkheid.