Errata

Als er een foutje wordt opgemerkt in de AIVD kerstpuzzel, de AIVD juniorkerstpuzzel of Scharten, plaatsen we op deze pagina de verbetering.

Bekende errata AIVD kerstpuzzel en juniorkerstpuzzel 2023 en Scharten

Helaas zijn er een paar kleine foutjes in de puzzels geslopen. Met dank aan oplettende puzzelaars die ons tipten, volgen hieronder de errata.

  • In de kerstpuzzel, opgave 23c, had bij Verticaal 67 'Nuen) (4)' moeten staan.
  • In de junior kerstpuzzel zit een foutje in opgave 2b: Nigeria moet Niger zijn.
  • De handleiding Scharten, pagina 2: verkeerde beschrijving van verticale beweging.
  • De handleiding Scharten, pagina 11: 1-0 moet 0-1 zijn.
  • De handleiding Scharten, pagina 11: de tekst links bij het figuur klopt niet.

Erratum uitwerking

  • In de kerstpuzzel, opgave 8, moet het antwoord 13,4 miljoen zijn (en dus niet 14,3 miljoen).