Kan ik belangrijke informatie ter beschikking stellen van de AIVD?

Ja, dat kan. Met het verzamelen en analyseren van gegevens over personen en organisaties die een bedreiging kunnen vormen voor de samenleving, kunnen wij een goede inschatting geven over dreigingen.

Bij het vergaren van informatie kunt u een belangrijke rol spelen. Tal van zaken zijn tijdig ontdekt omdat burgers ons daarop attendeerden.

De AIVD staat altijd open voor bijdragen uit de samenleving. Iedere burger die informatie geeft aan de AIVD kan erop rekenen dat wij nooit aan derden bekend maken wie informatie heeft verstrekt (bronbescherming). Dat is wettelijk geregeld en dat zou ons strafbaar maken.