Contact met de AIVD

Heeft u informatie waarvan u denkt dat die voor de AIVD van belang kan zijn, over terrorisme of spionage bijvoorbeeld? Dan kunt u de AIVD bellen of schrijven. Gaat het om een acute, levensbedreigende situatie? Bel dan de politie op 112.

Meer redenen om contact te zoeken met de AIVD

  • U kunt bij de AIVD inzage krijgen in bepaalde documenten. Dit is niet hetzelfde als een Woo-verzoek en noemen wij een aanvraag tot kennisneming van gegevens, ook wel een inzageverzoek genaamd.
  • Ook kunt u een klacht indienen als u meent dat de AIVD zich onbehoorlijk heeft gedragen tegenover u of iemand anders.
  • De AIVD is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. De gegevens staan op onze contactpagina.

Twitter en Instagram

U kunt ons ook volgen op: 

Ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.