Waarom kan ik de AIVD niet e-mailen?

Het e-mailverkeer is kwetsbaar vanwege de bestaande mogelijkheden tot ongewenst meelezen.

Daarom is het alleen mogelijk om telefonisch en schriftelijk contact te zoeken met de AIVD.